Kontakt

Org.nr: 702001-7401

Adress:

Brf Radiosändaren
Tångvägen 33
126 42 Hägersten

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsens ledamöter

Jan Ericsson, ordförande

Carina Löfgren 

Marco Zamorano-Tóth

Anna Sundin

Gustav Sundström, suppleant

Ekonomisk förvaltning

Alla ärenden om bland annat överlåtelser och pantsättning samt fråga om mäklarbild handhas av Bredablick Förvaltning AB (Box 6083, 102 32 Stockholm)

Telefon: 010-177 59 00

https://bredablickgruppen.se/forvaltning/

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Teknisk förvaltning

Felanmälningar görs via Bredablicks kundtjänst (helgfri vardag 08:30–16:00 samt jour) , telefonnr 010-177 59 00,

alternativt via formulär på hemsidan (ärendet behandlas då under kontorstid) https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/.

Icke-akuta fel och frågor kan som tidigare lämnas till styrelsen i postlådan, Tångvägen 33, eller anmälas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Nyheter

Höstens städdag 10 oktober

På söndagen den 10 oktober kl 11.00 är det dags för höststädning och traditionsenlig korvgrillning. 

Vi träffas vid grillplatsen och även denna gång fokuserar vi på vår utemiljö. Vi forsätter att hålla säkert avstånd och hoppas på ett behagligt väder.

Containern kommer finnas på plats från och med den 8 oktober och hämtas den 11 oktober. Elektronik, farligt avfall, däck, tryckimpregnerat trä, vitvaror och hushållssopor får man inte slänga i den, utan vi hänvisar exempelvis till Sätras återvinningscentral som närmaste alternativ. Vi vill även passa på att påminna om den förträffliga förpackningsinsamlingen som finns vid rondellen på Korpmossevägen samt att vi har matavfallshantering vid portarna. 

Det går såklart bra att höra av sig till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med eventuella frågor om städdagen eller annat som vi kan hjälpa till med. 

Vi ses! 

Styrelsen

Årsstämma 17 Maj

Välkommen till föreningens årsstämma den 17 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det en begränsad möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa smittspridningen önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här. Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

Väl mött!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

Vårens städdag 25 april

På söndag 25 april kl 11.00 är det dags för vårstädning. 

 © 2017 Brf Radiosändaren