Kontakt

Org.nr: 702001-7401

Adress:

Brf Radiosändaren
Tångvägen 33
126 42 Hägersten

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Styrelsens ledamöter

Kim Molander

Gunilla Malmson

Basem Adawi

Jana Pesicova

Peter Aitman, suppleant

Klara Jansson, suppleant

Ekonomisk förvaltning

Alla ärenden om bland annat överlåtelser och pantsättning samt fråga om mäklarbild handhas av Bredablick Förvaltning AB (Box 6083, 102 32 Stockholm)

Telefon: 010-177 59 00

https://bredablickgruppen.se/forvaltning/

e-post: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

Teknisk förvaltning

Felanmälningar görs via Bredablicks kundtjänst (helgfri vardag 08:30–16:00 samt jour) , telefonnr 010-177 59 00,

alternativt via formulär på hemsidan (ärendet behandlas då under kontorstid) https://bredablickgruppen.se/forvaltning/felanmalan/.

Icke-akuta fel och frågor kan som tidigare lämnas till styrelsen i postlådan, Tångvägen 33, eller anmälas via Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den..

Nyheter

Årsstämma 26 Maj

Välkommen till föreningens årsstämma den 26 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det även möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minska smittspridning önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här.  Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Ta hand om er!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

Informationsbladet 1 2020

Här hittar du info om föreningen och styrelsens arbete.

Hämta Informationsbladet_1_2020.pdf

Årsredovisning 2018

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse tillgänglig. Ladda ner via länken här (pdf) eller kontakta styrelsen för utskrivet exemplar

 © 2017 Brf Radiosändaren