På söndagen den 10 oktober kl 11.00 är det dags för höststädning och traditionsenlig korvgrillning. 

Vi träffas vid grillplatsen och även denna gång fokuserar vi på vår utemiljö. Vi forsätter att hålla säkert avstånd och hoppas på ett behagligt väder.

Containern kommer finnas på plats från och med den 8 oktober och hämtas den 11 oktober. Elektronik, farligt avfall, däck, tryckimpregnerat trä, vitvaror och hushållssopor får man inte slänga i den, utan vi hänvisar exempelvis till Sätras återvinningscentral som närmaste alternativ. Vi vill även passa på att påminna om den förträffliga förpackningsinsamlingen som finns vid rondellen på Korpmossevägen samt att vi har matavfallshantering vid portarna. 

Det går såklart bra att höra av sig till oss på Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. med eventuella frågor om städdagen eller annat som vi kan hjälpa till med. 

Vi ses! 

Styrelsen

Välkommen till föreningens årsstämma den 17 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det en begränsad möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och begränsa smittspridningen önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här. Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

Väl mött!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

På söndag 25 april kl 11.00 är det dags för vårstädning. 

Välkommen till föreningens årsstämma den 26 maj kl. 19.00. Kan du inte närvara digitalt, via länk https://pexip.me/meet/79728075  (Kod/Host Pin: 4321), finns det även möjlighet att delta fysiskt på plats i Hökmossens kaffestuga.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen senast en vecka innan mötet.

För att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och minska smittspridning önskar vi att ni deltar digitalt, om ni har möjlighet till det. Årsredovisning med verksamhets- och revisionsberättelse finns här.  Önskar du en papperskopia i din brevlåda, hör av dig till oss.

Ta hand om er!

 

 DAGORDNING

 1. Mötets öppnande
 2. Val av stämmoordförande
 3. Anmälan av stämmoordförandens val av protokollförare
 4. Val av två personer som tillsammans med stämmoordföranden ska justera protokollet samt i förekommande fall val av rösträknare
 5. Frågan om föreningsstämman blivit utlyst i behörig ordning
 6. Godkännande av röstlängden
 7. Fastställande av dagordningen
 8. Styrelsens årsredovisning och revisionsberättelsen 
 9. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning
 10. Beslut om resultatdisposition
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelseledamöterna
 12. Fråga om arvoden till styrelseledamöterna och revisorerna för nästkommande verksamhetsår
 13. Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter
 14. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 15. I förekommande fall val av valberedning
 16. Av styrelsen till stämman hänskjutna frågor samt av föreningsmedlem anmäld motion
 17. Mötets avslutande

 

 

Här hittar du info om föreningen och styrelsens arbete.

Hämta Informationsbladet_1_2020.pdf

Nu finns årsredovisning och revisionsberättelse tillgänglig. Ladda ner via länken här (pdf) eller kontakta styrelsen för utskrivet exemplar

På söndag 28 april kl 11.00 är det dags för vårstädning. Vi träffas vid grillplatsen.

Onsdag den 15:e maj hålls årsstämma i Kaffestugans lokaler.


Under vecka 15 & 16 (8/4-17/4) kommer Aspuddens Rörservice att genomföra ett byte av samtliga tillloppsventiler och termostater i föreningens radiatorer.

Medlemmarna i bostadsrättsföreningen Radiosändaren kallas till en extra föreningsstämma den 4 december 2018 kl 19:00 i Kaffestugan, Hökmossevägen 22.

Här hittar du info om föreningen och styrelsens arbete

Hämta  Informationsbladet nr 2 2018 (pdf)

I samband med höstens städdag kommer vi genomföra en cykelrensing av omärkta cykar i cykelställ och förråd. Märk din cykel med namn och lägenhetsnr innan söndagen 28 oktober


Mer info om städdagen och cykelrensing här (pdf)

Här hittar du info om föreningen och styrelsens arbete

Hämta  Informationsbladet nr 1 2018 (pdf)

Under sommaren börjar vi byta ut gallergrindarna i källarplan till mer brandsäkra säkerhetsdörrar.

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren