I samband med höstens städdag kommer vi genomföra en cykelrensing av omärkta cykar i cykelställ och förråd. Märk din cykel med namn och lägenhetsnr innan söndagen 28 oktober


Mer info om städdagen och cykelrensing här (pdf)

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren