Onsdag den 15:e maj hålls årsstämma i Kaffestugans lokaler.

Som medlem har du möjlighet att få en inblick i styrelsens arbete under året, det ekonomiska resultatet för föreningen, samt ställa frågor eller komma med förslag. Har du punkter du vill ta upp på dagordningen? Maila oss i styrelsen.

Mer för dig som är medlem

 © 2017 Brf Radiosändaren